Próbniki rękawowe HydraSleeve
10 sierpnia 2023

Kolejna partia próbników rękawowych HydraSleeve™ firmy EON Products Inc., których jesteśmy wyłączanym dystrybutorem w Polsce już niebawem trafi do naszych klientów. Próbniki te umożliwiają pobór reprezentatywnej próbki wody bez konieczności kosztownego przepompowania otworu. Ponadto próbniki HydraSleeve™ pozwalają na pobór wody z bardzo dużych głębokości, np. ponad 1000 m. Cieszymy się, że co raz więcej osób…

Pomiary podstawowych parametrów wody na Łowisku Szachty
3 lipca 2023

Jak, co roku w sezonie letnim wykonujemy pomiary podstawowych parametrów wody na Łowisko Szachty sondą wieloparametrową AquaTroll 500 In-Situ Environmental Wiedza o zawartości tlenu w wodzie, o jej pH i przewodności pozwoli na identyfikację potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych w celu ochrony fauny zbiornika.

VII Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody “Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”
15 czerwca 2023
VII Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody "Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody"

W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VII Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej z okazji Światowego Dnia Wody “Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”” organizowanej przez Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz SKNG Sekcja Hydrologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaprezentowaliśmy m.in. urządzenia do pomiarów jakości oraz poziomu wody oraz spotkaliśmy się ze starymi znajomymi z…

Forum Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
19 kwietnia 2023
Forum Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Z przyjemnością ogłaszamy, że wystartowało pierwsze w Polsce forum hydrogeologów https://hydrogeolodzy.flarum.cloud/ zarządzane przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – SHP. Forum zrzesza zarówno przedstawicieli firm, jak i naukowców. Dzięki temu możemy liczyć na rzetelną i merytoryczną dyskusję. Tematyka forum obejmuje różne zagadnienia: urządzenia do monitoringu wód podziemnych, ochronę zasobów wodnych, monitoring jakości wody, zagadnienia prawne związane z…

Pobór próbek wody próbnikiem HydraSleeve™
23 lutego 2023
Pobór próbek wody próbnikiem HydraSleeve™

Pobór próbki wody z otworu obserwacyjnego bardzo często kojarzy się z jego przepompowaniem, co znacząco wpływa na koszty i czas takiego poboru. Dzięki naszym próbnikom rękawowym HydraSleeve™ firmy EON Products Inc. użytkownik pobierze reprezentatywną próbkę wody ze sprawnego otworu obserwacyjnego bez konieczności jego przepompowania oraz co ważne – nawet z głębokości ponad 1000 m. Jako…

Wesołych Świąt!
22 grudnia 2022

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzeni składamy życzenia zdrowia, szczęścia oraz osiągnięcia wymarzonych celów w nadchodzącym i zapowiadającym się na wymagający roku 2023! Zespół AquaTerra.pl

Sondy wieloparametrowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
19 grudnia 2022
Sondy wieloparametrowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Pomiar parametrów fizykochemicznych wody w terenie stanowi często duże wyzwanie – szczególnie, jeśli chodzi zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. W naszej ofercie posiadamy urządzenia, które są w stanie stwierdzić obecność oraz stężenie takich zanieczyszczeń zarówno wodach powierzchniowych i podziemnych. Dwie sondy wieloparametrowe Aquaread Ltd AP-2000 wyposażone w elektrody do wykrywania substancji ropopochodnych trafiły do Wojewódzki Inspektorat Ochrony…

Zajęcia dla studentów geologii
23 września 2022

Nadszedł wrzesień, a z nim kolejne zajęcia dla studentów Instytut Geologii UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Zajęcia składały się części teoretycznej, na której przedstawiliśmy najnowsze technologie pomiarowe wód podziemnych, także metody ich poboru. Następnie przeprowadziliśmy zajęcia w terenie wykorzystując uczelniany piezometr. Każdy z uczestników mógł pobrać z niego wodę różnymi technikami,…

XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich
16 września 2022
XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich

Kolejna konferencja za nami! Od 7 do 9 września mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Jubileuszowym XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich odbywającym się w Łodzi. Dziękujemy Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz wszystkim uczestnikom za możliwość wymiany doświadczeń oraz okazję do nawiązania współpracy. Szczególnym zainteresowanie cieszyły się sondy wieloparametrowe In-Situ Environmental oraz rejestratory poziomu i temperatury wody Levelogger firmy Solinst…

Szkolenie dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego
14 czerwca 2022
Szkolenie dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie terenowe dla pracowników Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z Wrocławia, Krakowa oraz Warszawy. Zaprezentowaliśmy profilowanie termiczne otworu za pomocą rejestratora poziomu i temperatury wody Levelogger 5 firmy Solinst Canada Ltd. Wykonaliśmy także test mierników poziomu wody i temperatury Model 201 firmy Solinst oraz przeprowadziliśmy pokazowy pobór…