Nowoczesny miernik poziomu wody i warstw oleistych Solinst Model 122

Nowoczesna elektroniczna świstawka do pomiaru poziomu wód podziemnych oraz wykrywania i pomiaru zanieczyszczeń oleistych z certyfikatem iskrobezpieczności Ex.

Zobacz więcej
Poręczny miernik poziomu wody i warstw oleistych Solinst Model 122M

Poręczna elektroniczna świstawka do pomiaru poziomu wód podziemnych oraz wykrywania i pomiaru zanieczyszczeń oleistych z certyfikatem iskrobezpieczności Ex.

Zobacz więcej
Elektroniczny miernik poziomu wody, temperatury i przewodności Solinst Model 107

Zaawansowana elektroniczna świstawka do pomiarów poziomu wody, temperatury oraz przewodności elektrolitycznej w studniach, piezometrach lub zbiornikach powierzchniowych.

Zobacz więcej
Elektroniczny miernik poziomu wody i temperatury Solinst Model 201

Zaawansowana elektroniczna świstawka do pomiarów poziomu wody i temperatury w studniach, piezometrach lub zbiornikach powierzchniowych.

Zobacz więcej
Miernik do badania głębokości dna otworu i obsypki Spohr Model 104

Prosty i wytrzymały miernik do badania dna otworu, posadowienia obsypki oraz do opuszczania różnorodnych urządzeń na daną głębokość w studniach lub wodach powierzchniowych.

Zobacz więcej
Miernik do badania głębokości dna otworu i obsypki Solinst Model 103

Wygodny miernik do badania dna otworu lub posadowienia obsypki z naznaczoną laserowo, mocną taśmą. Idealny do opuszczania różnorodnych urządzeń na daną głębokość w studniach lub wodach powierzchniowych.

Zobacz więcej

Zaawansowana elektroniczna świstawka hydrogeologiczna, pomiar ilości wody w studni, gwizdek do pomiaru lustra wody

Pomiar ilości wody w studni jest pierwszym i podstawowym krokiem w wykonaniu poprawnego monitoringu wód podziemnych. Bardzo często zachodzi potrzeba sprawdzenia dodatkowych aspektów np., czy w danym otworze znajdują się np. substancje oleiste unoszące się na wodzie lub znajdujące się na dnie otworu. Zgodnie z normą PN-ISO 5667:11 z 2017 r. należy dokonać weryfikacji występowania produktu naftowego przed wyborem systemu pobierania wody z otworu badawczego. Dzięki użyciu miernika faz – związków oleistych Solinst Model 122/122M jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miąższość warstwy oleistej w studni lub piezometrze (nawet od 1 mm). Miernik faz działa również jak standardowa elektroniczna świstawka hydrogeologiczna. Ponadto jako nieliczny na świeci miernik głębokości wody posiada certyfikat iskrobezpieczności ATEX (Ex).

Kolejnym aspektem, które warto sprawdzić przed doborem odpowiedniej metody monitoringu wód podziemnych jest przewodność elektrolityczna w otworze/piezometrze na różnych głębokościach. Oferowane przez nas urządzenie Solinst Model 107 łączy trzy urządzenia w jednym – elektroniczna świstawka hydrogeologiczna, miernik EC wody oraz miernik temperatury. Dzięki niemu użytkownik już na bardzo wczesnym etapie może określić, czy woda w danym otworze ma podwyższoną przewodność, co może świadczyć, np. o jej wyższej mineralizacji lub zanieczyszczeniu wodami odciekowymi ze składowiska odpadów.

Ponadto bardzo dobry narzędziem do sprawdzenia temperatury wody w otworze, np. podczas wiercenia pod pompę ciepła jest miernik poziomu wody w studni i temperatury Solinst Model 201. Pozwala on na dokładne określenie profilu termicznego otworu lub piezometru.