LevelVent 5

Wentylowany rejestrator zmiany poziomu i temperatury wody z automatyczną kompensacją ciśnienia

Zobacz więcej
Wentylowany rejestrator wahań zwierciadła wody oraz innych parametrów HT Datalogger 575

Wentylowany rejestrator zmiany poziomu, temperatury i innych parametrów wody z automatyczną kompensacją ciśnienia

Zobacz więcej
Nowoczesny rejestrator telemetryczny wahań zwierciadła wody oraz innych parametrów HT Telemetrylogger 255/255EB

Wentylowany wieloparametrowy rejestrator zmiany poziomu wody, temperatury, przewodności, pH, potencjału redoks oraz tlenu rozpuszczonego z automatyczną kompensacją atmosferyczną

Zobacz więcej
Rejestrator telemetryczny LevelSender 5

Ekonomiczny, bezprzewodowy system do przesyłu danych z rejestratorów

Zobacz więcej
DataGrabber 5

Przenośne urządzenie do zbierania, przechowywania i transferu danych z wszystkich modeli rejestratorów poziomu wody firmy Solinst na nośnik pamięci USB

Zobacz więcej
Levelogger App 5 Interface

Przenośne urządzenie do programowania rejestratora, podglądu i transferu danych z rejestratorów firmy Solinst wykorzystując bezprzewodową technologię Bluetooth®.

Zobacz więcej
Akcesoria do rejestratorów

Przydatne akcesoria umożliwiające w pełni funkcjonalne działanie rejestratorów firmy Solinst

Zobacz więcej

Automatyczny wentylowany rejestrator poziomu wody w studni lub w piezometrze oraz rejestrator głębokości wody.

Nowoczesny, automatyczny oraz wentylowany rejestrator głębokości wody i jej temperatury LevelVent oraz Datalogger 575-II, a także wieloparametrowy rejestrator Datalogger 575-MP1 są urządzeniami, które do działania nie wymagają rejestratora atmosferycznego. Sensor ciśnienia jest wentylowany poprzez kapilarę znajdującą się w przewodzie łączącym rejestrator z głowicą rejestrującą. Zastosowanie takiego rozwiązanie powoduje, że nie musimy ręcznie dokonywać kompensacji atmosferycznej – rejestrator poziomu wody dokona ją automatycznie, a użytkownik otrzyma aktualny stan poziomu zwierciadła wody.

Ponadto niektóre nasze rejestratory głębokości wody, można dowolnie skonfigurować i dobrać pożądane sensory i elektrody – od pojedynczych, np. tylko poziom i temperatura do kombinowanych np. poziom, temperatura, przewodności, pH, potencjał redoks oraz tlen rozpuszczony. Każdy nasz rejestrator może zostać wyposażony w bezprzewodowy system przesyłu danych na komputer, co eliminuje konieczność czasochłonnych wyjazdów w teren. Nasze rejestratory wykalibrowane są na ciśnienia odpowiadające od 5 do 300 m słupa wody, dlatego nadają się nawet do głębokich zanurzeń. Wytrzymała bateria, pojemna pamięć oraz wykonanie ze stali nierdzewnej sprawiają, że nasze rejestratory poziomu wody są trwałe i odporne nawet na agresywne środowisko wodne. Nasze rejestratory używane są podczas długotrwałych monitoringów poziomu wód podziemnych oraz powierzchniowych, a także jako czujnik poziomu wody w studni głębinowej.