Szkolenia w temacie monitoringu wód podziemnych

Rozwijająca się branża monitoringu środowiska oraz rosnące wymogi, co do pobierania próbek wody podziemnej pokazały nam, że istnieje rynkowa potrzeba zapoznania ludzi z szeroko pojętej branży ochrony środowiska z najnowszymi sprzętami do poboru i badania jakości wody podziemnej. Wykorzystując doświadczenie zdobyte m.in. w Anglii, Kanadzie, a także na rynku krajowym, oferujemy szkolenia z zakresu poboru i monitoringu wód podziemnych zgodnie z najnowszymi normami i rozporządzeniami. Przedstawiamy nowoczesne metody monitoringu wód, a także obsługę najbardziej popularnych i unikatowych urządzeń. Ponadto pokazujemy możliwości ich wykorzystania w konkretnych sytuacjach oraz podajemy przykłady aktualnych aplikacji. Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, w której uczestnik szkolenia może osobiście wypróbować każde prezentowane urządzenie. Zakres szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Robimy szkolenia praktyczne w ramach praktyk terenowych ze studentami na różnych uczelniach np. IG UAM, KHGI AGH, WNOZ US. Szkolimy również próbkobiorców akredytowanych laboratoriów. W szkoleniu używamy m.in. urządzeń wymienionych w najnowszej normie PN-ISO 5667-11, np.:

  • rejestratory poziomu wody i innych parametrów wody,

  • mierniki poziomu wody,

  • mierniki jakości parametrów wody, m.in. pH i EC

  • różnego rodzaju pompy 12V (pompy perystaltyczne, wirnikowe, pneumatyczne),

  • próbniki do pobierania wody podziemnej (jednorazowe, wielokrotnego użytku, pneumatyczne),