Automatyczne rejestratory zmiany poziomu i temperatury wody
Automatyczne wentylowane rejestratory zmiany poziomu wody
Mierniki poziomu wody - świstawki elektroniczne
Mierniki temperatury, przewodności, faz - związków oleistych oraz dna
Pompy zanurzeniowe - wirnikowe 12 i 24 V
Pompy pęcherzowe, inercyjne i perystaltyczne
Próbniki do wody
Mierniki jakości wody i sondy wieloparametrowe
Deszczomierze korytkowe i rejestratory opadów
Młynek hydrometryczny
Czerpaki teleskopowe do wód powierzchniowych
Pomiar wilgotności wody