Pomiary podstawowych parametrów wody na Łowisku Szachty

3 lipca 2023
Jak, co roku w sezonie letnim wykonujemy pomiary podstawowych parametrów wody na Łowisko Szachty sondą wieloparametrową AquaTroll 500 In-Situ Environmental
Wiedza o zawartości tlenu w wodzie, o jej pH i przewodności pozwoli na identyfikację potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych w celu ochrony fauny zbiornika.