Pobór próbek wody próbnikiem HydraSleeve™

23 lutego 2023
Pobór próbek wody próbnikiem HydraSleeve™
Pobór próbki wody z otworu obserwacyjnego bardzo często kojarzy się z jego przepompowaniem, co znacząco wpływa na koszty i czas takiego poboru.
Dzięki naszym próbnikom rękawowym HydraSleeve™ firmy EON Products Inc. użytkownik pobierze reprezentatywną próbkę wody ze sprawnego otworu obserwacyjnego bez konieczności jego przepompowania oraz co ważne – nawet z głębokości ponad 1000 m.
Jako wyłączny dystrybutor tego rozwiązania po raz kolejny dostarczamy kilkadziesiąt sztuk tych próbników do Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.