Zajęcia dla studentów

13 września 2021
Na specjalne zaproszenie Instytut Geologii UAM w Poznaniu mieliśmy przyjemność prowadzić zajęcia w ramach praktyk specjalistycznych dla studentów III roku hydrogeologii.
Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Studenci mieli okazję poznać najnowsze wytyczne dot. pobierania wód podziemnych, ich monitoringu oraz posłuchać o charakterystyce rynku komercyjnego związanego z ogólnie pojętą ochroną wód podziemnych.
Ponadto każdy z uczestników zajęć miał możliwość wypróbowania różnych metod poboru wody z piezometru, a także zbadania jakości pobranej wody.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!