Zajęcia dla studentów geologii

23 września 2022
Nadszedł wrzesień, a z nim kolejne zajęcia dla studentów Instytut Geologii UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.
Zajęcia składały się części teoretycznej, na której przedstawiliśmy najnowsze technologie pomiarowe wód podziemnych, także metody ich poboru.
Następnie przeprowadziliśmy zajęcia w terenie wykorzystując uczelniany piezometr. Każdy z uczestników mógł pobrać z niego wodę różnymi technikami, zmierzyć jej poziom oraz sprawdzić parametry fizykochemiczne.
Bardzo dziękujemy wszystkim studentom za uczestnictwo w naszych zajęciach!
Do zobaczenia za rok!