Sondy wieloparametrowe jako uzupełnienie systemu monitoringu postępów remediacji

13 maja 2021

Ostatnie miesiące były dla nas wyjątkowo pracowite.
W kwietniu po wielu tygodniach rozmów i konsultacji z REMEA zakończyliśmy projekt dostawy wraz z montażem kilkunastu sond wieloparametrowych do projektu remediacji wód podziemnych na części terenu nieczynnych zakładów chemicznych w Bydgoszczy.
Dostarczone przez nas urządzenia zostały zamontowane w wybranych piezometrach i na bieżąco wykonują pomiary następujących parametrów:
– temperatura,
– poziom wody,
– pH,
– przewodność elektrolityczna.
Dzięki wbudowanemu systemowi telemetrycznemu zarejestrowane wartości ww. parametrów są przesyłane na dedykowaną platformę internetową, która pozwala użytkownikowi na ich podgląd lub edycję z każdego miejsca z dostępem do internetu.
Zaproponowany przez nas system monitoringu wód podziemnych na tak wymagającym obszarze pozwala na bieżąco śledzić postępy remediacji, a także oceniać jej skuteczność w czasie.
Mamy nadzieję, że cały projekt remediacji zakończy się powodzeniem i poprawą jakości wód podziemnych na obszarze byłych zakładów chemicznych w Bydgoszczy.