Sondy wieloparametrowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

19 grudnia 2022
Sondy wieloparametrowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Pomiary wieloparametrowe

Pomiar parametrów fizykochemicznych wody w terenie stanowi często duże wyzwanie – szczególnie, jeśli chodzi zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. W naszej ofercie posiadamy urządzenia, które są w stanie stwierdzić obecność oraz stężenie takich zanieczyszczeń zarówno wodach powierzchniowych i podziemnych.

Dwie sondy wieloparametrowe Aquaread Ltd AP-2000 wyposażone w elektrody do wykrywania substancji ropopochodnych trafiły do Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
Mamy nadzieję, że będą przydatnym narzędziem w codziennej pracy terenowej inspektorów.