Próbnik dyfuzyjny do poboru lotnych związków organicznych Equilibrator
Próbnik dyfuzyjny do poboru lotnych związków organicznych Equilibrator

Podstawowe cechy:

  • pobór lotnych substancji organicznych (VOC),
  • szerokie spektrum pobieranych substancji – ponad 30,
  • pobór próbki z określonej głębokości bez uprzedniego spompowania otworu,
  • możliwość połączenia kilku próbników na raz,
  • prosta obsługa.

Budowa i zasada działania

Equilibrator zbudowany jest z długiego rękawa wykonanego z półprzepuszczalnej membrany LDPE. Dolna część próbnika posiada uchwyt do przyczepienia ciężarku, a górna – do przyczepienia linki.

Rozmiar porów w membranie jest mniejszy niż 10 Angstremów, dzięki czemu cząstki osadu zawieszonego w badanej wodzie nie przedostają się do próbnika.

Zasada działania próbnika Equilibrator opiera się na zjawisku dyfuzji. Przed wprowadzeniem próbnika do otworu, Equilibrator napełniany jest wodą dejonizowaną. Następnie, zatyka się wpływ próbnika, dołącza się ciężarek oraz linkę i opuszcza się próbnik w badanym otworze do pożądanej głębokości.

Opróbowywanie dyfuzyjne opiera się na zasadzie ciągłego ruchu warstwy wodonośnej, który wywołany jest naturalnym spadkiem hydraulicznym. Dodatkowo, gradient stężeń między wodą w próbniku a warstwą wodonośną wywołuje dyfuzję rozpuszczonych cząsteczek do próbnika aż do osiągnięcia dynamicznej równowagi w układzie.

Po 10 dniach (lub przy następnym badaniu otworu) Equilibrator może być wyciągnięty na powierzchnię, a zawartość przelana za pomocą rurki opróżniającej do wybranego pojemnika na próbę.

Membrana jest nieprzepuszczalna dla związków zasadowych, a próba ma ograniczony kontakt z powietrzem. Dzięki temu nie dochodzi do zmian w stężeniach pobieranych związków.

Equilibrator może być opuszczany w badanym otworze zarówno pojedynczo, bądź też w zestawie kilku próbników zanurzonych na różnych głębokościach.
Umożliwia to profilowania otworu jednocześnie na kilku poziomach.

Akcesoria
Próbniki Equilibrator zapakowane są pojedynczo w szczelnych woreczkach. Do napełniania próbnika można wykorzystać zwykłe lejki do płynów.

Do zestawu można zakupić uchwyt na ciężarki (4) oraz odważniki (3), a także linkę, sznurek kewlarowy lub stalowy kabel na szpuli do opuszczania próbnika w kolumnie wody. Do przymocowania próbnika można użyć np. plastikowych pasków zaciskowych.

Uwaga! Próbniki Equilibrator nie nadają się do poboru związków nieorganicznych, jonów, związków pół-lotnych oraz związków organicznych o bardzo niskiej lub wysokiej rozpuszczalności, np.: acetonu, butanonu, styrenu.

Najważniejsze parametry
Pojemność (ml) 350
Długość (mm) 450
Pobierane substancje Benzen
Bromodichlorometan
Bromoform
Chlorobenzen
Czterochlorometan
Chloroetan
Chloroform
Chlorometan
Eter 2-chlorowinylu
Dibromochlorometan
Dibromometan
1,2-dichlorobenzen
1,3-dichlorobenzen
1,4-dichlorobenzen
Dichlorodifluorometan
1,1-dichloroeten
Cis-1,2-dichloroeten (1,2-DCE)
1,2-dichloropropan (1,2-DCP)
1,2-dichloroetan (1,2-DCA)
1,1-dichloroeten (1,1-DCE)
Cis-dichloropropen
Dibromochlorometan
Trans-1,3-dichloropropen
Etylobenzen
Naftalen
Toluen
1,1,1-trichloroetan (1,1,1-TCA)
1,1,2-trichloroetan
Trichloroeten (TCE)
Trichlorofluorometan
1,2,3-Trichloropropan
1,1,2,2,-tetrachloroetan
Tetrachloroeten (PCE)
Chlorek winylu
Ksyleny