iFLUX

Określanie strumienia przepływu zanieczyszczeń i ich ładunku w czasie

System iFLUX to połączenie kompleksowej usługi monitoringu wód podziemnych z użyciem innowacyjnych, opatentowanych próbników do oznaczania in situ uśrednionego w czasie strumienia przepływu zanieczyszczeń oraz ich ładunku. Dzięki systemowi iFLUX możemy określić zawartość w wodzie podziemnej m.in.metali ciężkich, żelaza, wapnia ,BTEX, olejów mineralnych, siarczanów, azotu azotanowego, związków PFAS i wiele innych.