Pomiary poziomu wody w piezometrach

4 marca 2021
świstawka

Pomiary tradycyjnym gwizdkiem hydrogeologicznym są już “passé” 😉

Nasi klienci wymagają precyzyjnych i powtarzalnych pomiarów zwierciadła wody. Dzięki elektronicznemu miernikowi poziomu wody firmy Solinst Canada Ltd.
Model 101 z taśmą znakowaną, co 1 mm jesteśmy w stanie niezwykle dokładnie określić głębokość do zwierciadła wody we wszystkich warunkach.

Oprócz standardowego wyposażenia, jakim jest m.in. sygnał świetlny i dźwiękowy, posiada on również regulację czułości sondy.
Dzięki temu dokonamy pomiarów poziomu wód podziemnych o np. bardzo niskiej przewodności elektrolitycznej, których nie wykonają standardowe elektroniczne mierniki na rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi miernikami na stronie:
https://aquaterra.pl/kategoria-produktu/mierniki-poziomu-wody-swistawki-elektroniczne/