Pomiary parametrów wody na łowisku

16 lutego 2021
aquatroll

Kontrola parametrów wody na łowiskach oraz akwakulturach jest ważnym elementem ich efektywnego wykorzystania. Cieszymy się, że świadomość branży rośnie, czego przykładem jest nasza współpraca z jednym z lokalnych łowisk. W związku z tym mieliśmy przyjemność przeprowadzić serię pomiarów parametrów wody na różnych głębokościach, w różnych częściach akwenu. Wykorzystaliśmy do tego naszą niezawodną sondę wieloparametrową In-Situ AquaTroll 500, którą zmierzyliśmy jednocześnie następujące parametry wody:
– zawartość tlenu oraz jego nasycenie,
– potencjał redoks,
– pH,
– mętność,
– przewodność elektrolityczną,
– temperaturę.
Wyniki tych pomiarów zostaną następnie przeanalizowane przez specjalistę ichtiologa.