Pomiary parametrów wody na łowisku w Poznaniu

8 marca 2022

Pomiary parametrów wody na łowisku w Poznaniu

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność wykonywać pomiary parametrów jakości wody sondą wieloparametrową AquaTROLL 500 firmy In-Situ Enwironmentalizm na Łowisku Szachty.