Pobór próbek wody z piezometrów metodą “low flow sampling”

7 czerwca 2022
Pobór próbek wody z piezometrów metodą “low flow sampling”

Pobór próbek wody z piezometrów metodą “low flow sampling”

Badania terenowe Zakładu Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu na Dolnym Śląsku.
Przy użyciu sondy wieloparametrowej AquaTroll 500 firmy In-Situ Environmental wraz z celą przepływową oraz pompy perystaltycznej Model 410 firmy Solinst Canada Ltd. pobrano próbki wody podziemnej w systemie “low flow sampling”.

Polega on na pobieraniu wody z otworu z objętością mniejszą niż 0,5l/min przez celę pomiarową, w której umieszczona jest sonda wieloparametrowa. Gdy odczyty pomiarów parametrów wody z sondy ustabilizują się, użytkownik pobiera wodę do pojemnika.

Dzięki tej metodzie mamy pewność, że pobraliśmy reprezentatywną próbkę o wysokiej jakości.