Pobór próbek wody z głębokich piezometrów

27 października 2020
próbnik do wody

Początek października był dla nas wyjątkowo pracowity. Wraz Polską Akademią Nauk wykonaliśmy pobór prób wody z głębokich piezometrów wchodzących w skład sieci monitoringu wód podziemnych czołowego wydobywcy i producenta miedzi w Polsce.

Próby wody pobrane zostały z głębokości od 880 do 1165 m p.p.t. (perm-cechsztyn) przy pomocy pasywnych próbników HydraSleeve.

Dzięki opracowanemu przez nas systemowi, z powodzeniem pobraliśmy reprezentatywne próbki wody, które posłużą do dalszych badań naukowych.