Konferencja w Licheniu

4 maja 2022
Ostatnie dni kwietnia spędziliśmy w Licheniu na XIX edycji Konferencji Naukowo-Technicznej WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO.
Na naszym stoisku prezentowaliśmy m.in. elektroniczne mierniki do poziomu wody, temperatury oraz przewodności firmy Solinst Canada Ltd., a także zdalne systemy przesyłu parametrów wód podziemnych i powierzchniowych.
Ponadto jako członek wspierający Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – SHP przybliżaliśmy uczestnikom działalność stowarzyszenia oraz zachęcaliśmy do włączenia się w jego szeregi.
Dziękujemy organizatorom oraz odwiedzającym za zainteresowanie naszymi rozwiązaniami do monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.