Miernik wieloparametrowy jakości wody Hach HQ

Multimetry cyfrowe marki HACH

Podstawowe cechy:

  • dostępność różnych sondami mierzących, m.in.: pH, redoks, TDS, przewodność, zasolenie, temperatura,
  • niezawodność i prosta obsługa,
  • możliwość używania z celą przepływową,
  • wodoszczelność IP67.

Cyfrowy miernik wieloparametrowy Hach HQ

Nowy  miernik wieloparametrowy HQ firmy Hach to kontynuacja dobrze znanej serii HQD. Dzięki różnorodnej konfiguracji wymiennych elektrod INTELLICAL użytkownik jest w stanie mierzyć wybrane parametry fizyczno-chemiczne wody zmieniając dowolnie elektrody. Ten nowoczesny miernik wieloparametrowy oferuje użytkownikowi aż cztery różne konfiguracje:

Miernik wieloparametrowy z serii HQ4000 z trzema wejściami, Miernik wieloparametrowy z serii HQ2000 z dwoma wejściami oraz miernik wieloparametrowy z serii HQ1000 z jednym wyjściem.
Miernik wieloparametrowy z serii HQ umożliwia wykonywanie szerokiej gamy pomiarów, eliminując konieczność stosowania wielu urządzeń.

Miernik wieloparametrowy z serii HQ wyposażony jest w  elektrody INTELLICAL przeznaczone do pomiaru wielu różnych parametrów, w tym substancji rozpuszczonych (TDS), tlenu rozpuszczonego (DO), biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT), temperatury, przewodności i pH, a także jonów, np. chlorków. Sondy Intellical są automatycznie rozpoznawane przez mierniki HQ, zachowują historię kalibracji i ustawienia metody w celu zminimalizowania błędów i czasu wymaganego do konfiguracji. Korzystają one ze sprawdzonej technologii, która zapewnia bardzo dobrą dokładność i czas reakcji. Sprawdzają się nawet podczas pomiaru trudnych próbek, a także pracy w trudnych warunkach terenowych.

 

możemy badać następujące parametry:

  • Temperatura / pH / ORP (redox)
  • Tlen rozpuszczony (czujnik optyczny LDO)
  • Przewodność elektrolityczna
  • Liczba substancji rozpuszczonych (TDS)
  • Opór właściwy / Zasolenie / Stężenie jonów (ISE)
Model HQ1110pH/Redox/1-kanałowy HQ1130Tlen/1-kanałowy HQ1140EC/TDS/1-kanałowy HQ2100pH/EC/TDS/Zasolenie/DO/ORP/1-kanałowy HQ2200pH/EC/TDS/Zasolenie/DO/ORP/2-kanałowy HQ4100pH/EC/TDS/Zasolenie/DO/ORP/ISE/1-kanałowy HQ4200pH/EC/TDS/Zasolenie/DO/ORP/ISE/2-kanałowy HQ4300pH/EC/TDS/Zasolenie/DO/ORP/ISE/3-kanałowy
Temperatura
pH
mV
Przewodność(EC)
TDS
Zasolenie
Rezystywność
Tlen rozpuszczony(LDO)
BZT (z LDO)
ORP/Redox
Amoniak
Azot amonowy
Chlorki
Fluorki
Azotany
Sód