Pomiar paremetrów wody na łowisku

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność wykonywać pomiary parametrów jakości wody sondą wieloparametrową AquaTROLL 500 firmy In-Situ Environmental na Łowisku Szachty.