Multimetry cyfrowe marki HACH
Multimetry cyfrowe marki HACH

Podstawowe cechy:

  • dostępność różnych sondami mierzących następujące parametry: pH, redoks, TDS, przewodność, zasolenie, temperatura,
  • niezawodność i prosta obsługa,
  • możliwość używania z celą przepływową,
  • wodoszczelność IP67.

Testery cyfrowe POCKET PRO PLUS

Seria POCKET PRO+ oferuje wszystkie zalety standardowych testerów POCKET PRO, ale dodatkowo posiada podświetlenie ekranu oraz możliwość wymiany sond. Ponadto, w systemie POCKET PRO+ dostępne są sondy wieloparametrowe (Multi) do pomiaru temperatury, przewodności, TDS, zasolenia i, opcjonalnie, pH. Dzięki temu urządzenie jest bardziej wszechstronne i wygodne w użytkowaniu. Testery POCKET PRO+ mają podobną ogólną specyfikację jak testery POCKET PRO: zakres operacyjny temperatury od 0 do 50 ⁰C, zasilanie 4 bateriami AAA oraz wodoszczelność obudowy w klasie IP67.

Nazwa Parameter Zakres Dokładność Rozdzielczość Nr kat.
POCKET PRO pH pH, temp 0,0 – 14,0 pH 0,1 pH 0,1 pH 9531000
POCKET PRO Redoks Redoks -999 do + 999 mV ± 2 mV 1 mV 9531100
POCKET PRO TDSLR TDS, temp 0 – 1999 ppm 1% FS 1 ppm 9531200
POCKET PRO TDSHR TDS, temp 0 – 10,00 ppt 2% FS 0.01 ppm 9531300
POCKET PRO TDSHR TDS, temp 0 – 10,00 ppt 2% FS 0.01 ppm 9531300
POCKET PRO PrzewodnośćLR Przewodność, temp 0 – 1990 μS/cm 1% FS 1 μS/cm 9531400
POCKET PRO PrzewodnośćHR Przewodność, temp 0,0 – 19,99 mS/cm 2% FS 0,01 mS/cm 9531500
POCKET PRO Zasolenie Zasolenie, temp 0 – 10,00 ppt 1% FS 0,01 ppt 9531600
POCKET PRO Temperatura temperatura -15 – 170 ⁰C 1 ⁰C 0,1 ⁰C 9531700
Specyfikacja POCKET PRO+ pH POCKET PRO+ Redoks POCKET PRO+ Multi 1 POCKET PRO+ Multi 2
Parametr pH, temp 0,0 – 14,0 pH Temp., przewodność, TDS, zasolenie Temp., pH, przewodność, TDS, zasolenie
Zakres 0,0 – 14,0 pH -999 do + 999mV – Temperatura: 0,0 – 50,0 ⁰C
Automatyczny wybór zakresu:
– Przewodność: 0,0 – 199,9 μS/cm; 200 – 1999 μS/cm; 0,0 – 199,9 μS/cm; 200 – 1999 μS/cm; 2,00 – 19,99 μS/cm
– TDS: 0,0 – 99,9 ppm; 100 – 999 ppm; 1,00 – 10,00 ppt
– Zasolenie: 0,00 – 10,00 ppt; 0,00 – 1,00%
– Temperatura: 0,0 – 50,0 ⁰C
pH: 0,00 – 14,00
Automatyczny wybór zakresu:
– Przewodność: 0,0 – 199,9 μS/cm; 200 – 1999 μS/cm; 0,0 – 199,9 μS/cm; 200 – 1999 μS/cm; 2,00 – 19,99 μS/cm
– TDS: 0,0 – 99,9 ppm; 100 – 999 ppm; 1,00 – 10,00 ppt
– Zasolenie: 0,00 – 10,00 ppt; 0,00 – 1,00%
Dokładność ± 0,01 pH ± 2 mV – Temperatura: ± 0,5⁰C
– Przewodność: ± 1%
– TDS: ± 1%
– Zasolenie: ± 1%
– Temperatura: ± 0,5⁰C
– pH: ± 0,01 pH
– Przewodność: ± 1%
– TDS: ± 1%
– Zasolenie: ± 1%
Rozdzielczość 0,01 pH 1 mV – Temperatura: 0,1 ⁰C
– Przewodność: 0,1 μS/cm od 0,0 – 199,9 μS/cm; 1 μS/cm od 200 – 1999 μS/cm; 0,01 μS/cm od 2,00 – 19,99 μS/cm);
– TDS: 0,1 ppm od 0,0 – 99,9 ppm; 1 ppm od 100 – 999 ppm; 0,01 ppt od 1,00 – 10,00 ppt
– Zasolenie: 0,01 ppt od 0,00 – 10,00 ppt; 0,01% od 0,00 – 1,00%
– Temperatura: 0,1 ⁰C
pH: 0,01 pH
– Przewodność: 0,1 μS/cm od 0,0 – 199,9 μS/cm; 1 μS/cm od 200 – 1999 μS/cm; 0,01 μS/cm od 2,00 – 19,99 μS/cm);
– TDS: 0,1 ppm od 0,0 – 99,9 ppm; 1 ppm od 100 – 999 ppm; 0,01 ppt od 1,00 – 10,00 ppt
– Zasolenie: 0,01 ppt od 0,00 – 10,00 ppt; 0,01% od 0,00 – 1,00%
Nr kat. 9532000 9532100 9532700 9532800
Nr kat. sondy wymiennej 9532001 (pH) 9532101 (Redoks) 9532701 (Multi 1) 9532801 (Multi 2)