Pompa perystaltyczna (Model 410)

Pompa perystaltyczna (Model 410) jest urządzeniem wykorzystywanym głównie do poboru wody lub gazu ze źródeł podziemnych i powierzchniowych. Dzięki dwukierunkowemu przepływowi pompa może być użyta zarówno do wygenerowania próżni (zasysania), jak i do wtłaczania cieczy lub gazów pod ciśnieniem.

Pompa perystaltyczna została zaprojektowana tak, aby mogła być wykorzystywana do pracy w terenie. Jest ona lekka (3,6 kg) i kompaktowa (wymiary 33 cm x 13 cm x 17 cm). Brak otworów wentylacyjnych oraz metalowa obudowa sprawia, że urządzenie jest wytrzymałe, odporne na zachlapania, a także łatwe w czyszczeniu i naprawie. Na górnej części obudowy umocowany został wygodny uchwyt oraz włącznik do regulacji kierunku i natężenia przepływu.

Podczas pracy pompy wirujące rolki znajdujące się w głowicy pompy, naciskają na silikonowe rurki wytwarzając w ten sposób podciśnienie, które przepompowuje ciecz lub gaz w wybranym kierunku. Podciśnienie to umożliwia pobranie cieczy lub gazu z głębokości równej limitowi zasysania, różnego w zależności od wysokości n.p.m. (tzn. 10 m na poziomie morza).

 

Zasilanie

Pompa perystaltyczna Model 410 wyposażona jest w 4 m kabel zasilający zakończony klemami (aligatorkami). Pozwalają one na bezpośrednie podłączenie pompy do 12 V akumulatora (np. samochodowego) o minimalnym natężeniu 3-5 A. Dwukierunkowy regulator natężenia przepływu ma łatwo wymienialny bezpiecznik. Ponadto, urządzenie to posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, co chroni pompę przed uszkodzeniem.

 

Węże

Standardowym wyposażeniem pompy jest silikonowa rurka (ø 16 mm), którą z łatwością można przymocować np. do ø 13 mm rurki PE umiejscowionej w otworze badawczym. Umożliwiają one pobór próby z prędkością od 120 ml/min do 3,5 l/min. Opcjonalnie można zamówić silikonową rurkę o średnicy 10 mm, dzięki której natężenie przepływu będzie niższe (od 40 ml/min do 900 ml/min). Węższe rurki można przymocować do rurki o średnicy 6 mm.

Pobierana próba ma kontakt jedynie z rurką, którą można łatwo oczyścić lub wymienić. Zapewnia to wysoką jakość pobranej próby i ogranicza możliwość jej zanieczyszczenia. Koszt rurki z polietylenu nie jest wysoki, dlatego też warto przeznaczyć osobną rurkę na każdy badany otwór, aby zminimalizować długi proces dekontaminacji. Wymiana rurek pomiędzy różnymi lokalizacjami jest najlepszym sposobem zapobiegania zanieczyszczeniom.

 

Przykładowe zastosowania

Pobór wód, płynów i gazów z płytkich piezometrów, studni oraz wód powierzchniowych lub zbiorników przemysłowych.
• Pobieranie wód metodą Low-Flow Sampling (>0,5 l/m).
• Pobór wód z badaniem przez celę przepływową.
Monitoring środowiska wodnego.
 

Kod produktu Opis produktu
S410 Pompa perystaltyczna MODEL 410
S410/Adapter Adapter na średnicę wężyków 10 mm (3/8”)
S410/Tube/ 5/8” Dodatkowy wężyk silikonowy 16 mm (5/8”)
S410/Tube/ 3/8” Dodatkowy wężyk silikonowy 10 mm (3/8”)
S410/Tube/PE Rurki prowadzące do otworów. Średnice: 6 mm x 4 mm lub 16 mm x 14 mm

 


pobierz
ulotkę